QUÁI HIỆP ÂU DƯƠNG ĐỨC / 怪侠欧阳德

Diễn viên chính:
Triệu Bản Sơn vai Quái lão tử


Tiểu Thẩm Dương vai Âu Dương Đức


Lâm Giang Quốc vai Hoàng Thiên Bá


Lý Thạnh vai Hồ Điệp


Tất Sướng vai Bạch Như Sương


Thẩm Xuân Dương vai Mã Não cách cách


Trương Lượng vai Dương Hương Vũ


Lý Tiến Vinh vai Bành Bằng


Tôn Diệu Kỳ vai Phỉ Thúy Cách cách


Diệp Tổ Tân vai Thuần bối lạc

Nội dung:

“Quái hiệp Âu Dương Đức” kể về một nhân vật tên Âu Dương Đưc sống vào những năm Khang Hy thời nhà Thanh. Do ăn mặc quái lạ, nói năng kỳ quái, lắm trò tinh quái, sử dụng binh khí quái dị nên Âu Dương Đức được xem như một quái nhân. Nhưng vì "quái nhân" này luôn hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ bá tánh nên được xưng tụng là Quái hiệp. Trên con đường hành tẩu của mình, Âu Dương Đức kết bạn với Hoàng Thiên Bá, Dương Hương Vũ… những nhân vật võ công cao cường, tính tình cương trự. Đồng thời quái hiệp cũng bén duyên cùng hiệp nữa Hồ Điệp (Lý Thạnh).
Nguồn: baidu.com